МАФІТИ

Розділ: 
[від назв хімічних елементів магнію (Mg) і феруму (Fe)] – темноколірні мінерали магматичних порід, переважно силікати магнію і феруму.
Див.: