МАСИВНА ТЕКСТУРА

Розділ: 

[від лат. textura – тканина, плетиво] – див. текстура масивна.