МАСИВ

[фр. massif від лат. massa – брила] – 1. В тектоніці – відносно жорстка, стабілізована структура земної кори, що зазнавала тривалих піднять і є більш давньою за віком у порівнянні з оточуючими структурними (складчастими) спорудами. М. можуть також формуватись в результаті денудації порід платформного чохла та виходу на поверхню допалеозойського кристалічного фундаменту. 2. В петрографії – тіло кристалічних інтрузивних порід точно не встановленої форми і умов залягання. 3. В геоморфології – слабкорозчленоване, різко обмежене, з чітко вираженою підошвою підвищення з майже однаковими довжиною та шириною.
Рис. 1. Гірський масив Монблан, Альпи