МАРКШЕРДЕРСЬКІ РОБОТИ

[від нім. Mark – границя, межа, scheiden – розділяти] – комплекс робіт, які виконуються під час освоєння родовища корисних копалин для забезпечення правильного і безпечного ведення гірничих робіт. Проводяться з використанням спеціальних приладів та інструментів. Включають аерофотознімання, побудову і реконструкцію опорних мереж на поверхні та в гірничих виробках, моніторинг деформацій гірських порід тощо. Виконуються маркшердерами.