МАРКШЕРДЕРСЬКА СПРАВА

[від нім. Mark – границя, межа, scheiden – розділяти] – галузь гірничої науки і техніки, яка займається: 1) просторово-геометричними вимірюваннями в межах залягання корисних копалин, геологорозвідувальних та гірничих виробок; 2) вирішенням різноманітних гірничо-технічних і гірничо-геометричних завдань, що виникають при освоєнні родовища; 3) вивченням деформацій гірських порід в межах родовища; 4) визначенням заходів охорони споруд від впливу гірничих розробок. Результати маркшердерських робіт використовуються для планування ведення гірничих робіт, освоєння і комплексного використання родовища, а також для будівництва споруд, не пов’язаних з розробкою корисних копалин. Синонім – маркшердерія.