МАРКШЕРДЕРІЯ

[від нім. Mark – границя, межа, scheiden – розділяти] – синонім маркшердерської справи.