МАНТІЯ НИЖНЯ

[від гр. – mantion – широка довга одежа у вигляді плаща] – геосфера, нижня частина мантії Землі, розміщена між нижньою межею шару Голіцина (на глибинах 700-900 км) і межею Віхерта-Гутенберга (на глибині близько 2900 км).
Рис. 1. Нижня мантія (4) на схемі внутрішньої будови Землі