МАНТІЯ ВЕРХНЯ

[від гр. mantion – широка довга одежа у вигляді плаща] – геосфера, верхня частина мантії Землі, розміщена між межею Мохоровичича (глибини 6-70 км) і нижньою межею шару Голіцина (на глибинах 700-900 км). У межах верхньої мантії виділяють літосферу (тверда надастеносферна частина), астеносферу і шар Голіцина. Верхня мантія, вірогідно, складена ультраосновними породами, збагаченими Fe і Мg, але збідненими Si. Не виключено, що серед порід верхньої мантії багато еклогітів.  Основними мінералами речовини верхньої мантії є олівін і піроксени.
Рис. 1. Геофізична модель будови Землі. Верхня мантія позначена літерами UM