МАКРОСТРУКТУРА

Розділ: 
[від гр. makros – великий; лат. structura – бу-дова] – різновид структури гірських порід, що встановлена візуально, без використання мікроскопа.