МАКРО…

[від гр. makros – довгий, великий] – у складних словах відповідає поняттю „великий”.