МАЙСЬКИЙ ЯРУС

[від с. Майське, Якутія] – верхній регіоярус середнього відділу кембрійської системи. У стратотипі (Якутія) складений зеленувато-сірими вапняками з прошарками мергелів та характерними трилобітами. Співставляється з друміанським ярусом Міжнародної хроностратиграфічної шкали.