МАГНІТОМЕТР

Розділ: 
[від гр. magnetis – магніт] – прилад для вимірювання напруженості магнітного поля та інших магнітних показників. За допомогою М. вимірюють магнітне поле Землі, вивчають магнітні аномалії та намагніченість порід, розвідують корисні копалини.
Рис. 1. Магнітометр кінця 19 ст.
Рис. 2. Сучасний одноосьовий індукційний магнітометр