ГОТЕРИВ

[від с. Отерів поблизу м. Невшателя (Швейцарія)] – скорочена назва готеривського віку крейдового періоду і готеривського ярусу крейдової системи.