ПРЕНДЕЛЬ РОМУЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Ромул Олександрович Прендель (08(20).02.1851 - 10.07(27.06).1904) - видатний вчений-геолог, мінералог, кристалограф, професор Імператорського Новоросійського університету (нині Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).
Народився 8 лютого (20 за новим стилем) 1851 року в м. Хотин Бесарабської губернії в сім’ї офіцера, хоча офіційно народження зафіксовано в м. Одеса.
Навчався в приватному пансіоні Вільеті, а в старших класах був переведений у Першу Одеську приватну класичну гімназію.
У 1868 році Ромул Олександрович вступив на природниче відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету. На початку навчання він захопився вивченням ботаніки. Згодом, завдяки створенню геологічної кафедри після приїзду до Одеси професорів І.Ф. Сінцова (1871) та М.О. Головкінського (1873) захоплюється геологією, якій присвячує все своє подальше життя.
Закінчив університет (1873) зі ступенем кандидата природничих наук і був залишений при кафедрі геогнозії (геології) для підготовки до професорського звання. У 1875 році здає магістерські екзамени. У 1878 році Ромула Олександровича призначають лаборантом Мінералогічного кабінету, а згодом (1884) переводять на посаду приват-доцента кафедри мінералогії.
У 1887 році в Петербурзькому університеті Р.О. Прендель захищає дисертацію «О вилуите» на звання магістра мінералогії і геогнозії. У 1888 році – відрядження (стажування) до європейських університетів, де він займається кристалографічними дослідженнями в лабораторіях професорів Г. Чекмака (Відень) та П. Грота (Мюнхен).
Повернувшись із-за кордону після стажування, Прендель Р.О. продовжує свою педагогічну діяльність. У 1891 році його затверджують екстраординарним, а в 1897 році, після захисту в Варшавському університеті докторської дисертації «Об изодиоморфной группе сурьмянистой и мышьяковой кислот»  - ординарним професором мінералогії Новоросійського університету.
Від 1902 року до відставки за станом здоров’я (1904) також завідував геологічним, палеонтологічним і мінералогічними кабінетами університету (нині геолого-мінералогічний та палеонтологічний музеї Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова), у формуванні яких йому належить провідна роль.
Як науковець, Прендель Р.О. брав активну участь у експедиційних дослідженнях крейдових і палеогенових відкладів Криму, а також кристалічних порід Українського щита у межах Подільської, Катеринославської та Херсонської губерній. Дає детальний опис біотитових гранітів, діоритов, хлоритових гнейсів, кристалічних сланців.
У мінералогічному кабінеті систематизував колекції мінералів і гірських порід, зробив детальний опис фізичних і хімічних особливостей унікальних експонатів якутського вілуїту, уральського кочубеїту, молдавського целестину, італійського везувіану, гірського кришталю з гори Казбек.
Професора Пренделя Р.О. вважають засновником метеоритики. За цим напрямом досліджень ним опубліковано 12 праць. Зібрана за його сприянням і участю колекція метеоритів на початок 20 століття налічувала 45 екземплярів.
За своє коротке життя опублікував 46 наукових праць з мінералогії, кристалографії, петрології, метеоритології.
За відгуками студентів і викладачів був прекрасним лектором, а його підручники: “Учебник по морфологической кристаллографии” (1884), “Лекции по кристаллофизике и кристаллохимии”(1896), “Лекции по общему курсу описательной минералогии” (1899) користувалися особливою популярністю серед студентів.
На посаді професора впроваджував інноваційні технології навчання студентів, зокрема започаткував проведення геологічних екскурсій (навчальних польових практик) у гірському Криму.
Був членом Новоросійського товариства природознавців, Імператорського мінералогічного товариства в Петербурзі, Московського товариства дослідників природи, Кримського гірського клубу, кількох закордонних товариств.
Помер Прендель Р.О. у своєму маєтку на хуторі Гуртовому Лохвицького повіту Полтавської губернії 10 липня (27 червня за новим стилем) 1904 року від серцевого нападу.
Рис. 1. Прендель Ромул Олексадрович - видатний вчений-геолог, мінералог, кристалограф, професор Новоросійського університету (нині Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)