СИСТЕМНИЙ ТРАКТ

[від лат. tractus - волочіння, протяжність * англ. systems tract] - дискретний набір різних типів відкладів (латеральний ряд літофацій), які накопичились протягом різних фаз одного циклу зміни рівня морського басейну. У межах однієї секвенції виділяють три головні системні тракти: 1) тракт низького рівня моря (LST), який повязаний із седиментаційними потоками підводних каньйонів, що активно діють лише в умовах зниження рівня моря нижче бровки шельфу; складений переважно турбідітами та підстилаючими їх підводними конусами виносу; 2) трансгресивний системний тракт (TST), що утворився в умовах піднімання рівня моря над бровкою шельфу; 3) тракт високого рівня моря (HST), який розпочинається аградаційним пакетом парасеквенцій, що змінюються серією клиноформ "наступаючої суші" і завершується глинистими відкладами глибоководної частини моря.
 
Рис. 1. Системні тракти у межах секвенції
Рис. 2. Формування системних трактів залежно від зміни рівня морського басейну