ДІАФТОРЕЗ

[від грец. diaphtheiro – руйную * рос. диафторез; англ. diaphthoresis; нім. Diaphtorese; фр. diaphtorese; ісп. metamorfismo retrogrado)] – повторний метаморфізм гірських порід, під час якого породи, утворені в умовах глибинного високотемпературного метаморфізму, зазнають низькотемпературної і низькобаричної метаморфізації та перетворюються у діафториди – породи низьких ступенів метаморфізму (філіти, зелені сланці та ін.), що зберігають наслідки колишнього більш глибинного метаморфізму.
Діафторез є проявом регресивних метаморфічних процесів, що відбуваються завдяки тектонічного підняття гірських порід із більш глибинних і прогрітих зон земної кори у верхні, де температура і тиск значно нижчі.
Інтенсивний діафторез характерний для зон глибинних розломів та  зон тектонічного зминання, де виникають умови для його прояву (висока проникливість порід, наявність розчинів тощо). Термін «Діафторез» запропонований у 1909 р. австрійським геологом Ф.Беке. Синонім терміна «регресивний метаморфізм».