ІЗОТЕРМІЧНИЙ ГОРИЗОНТ

[від гр. isos – рівний, подібний, therme – теплота, жар + лат. horizon – обмежувати] - шар (зона) стабільних температур, приповерхневий шар порід, що залягає на визначеній глибині від поверхні, температура в межах якого протягом року дорівнює середньорічній атмосферній температурі даної місцевості. Глибина залягання ізотермічного горизонту у різних широтах змінюється від перших метрів до 20-30 м. Вище шару температура визначається тепловим потоком Сонця, а нижче – тепловим потоком надр Землі.