ТАФРОГЕН

[від гр. taphros — рів, genesis — походження * рос. тафроген, англ. ] - тектонічна депресія, обмежена розломами скидового типу. Форма у плані переважно видовжена, лінійно витягнута. Ширина змінюється від одиниць до десятків км, довжина досягає декількох сотень км, глибина - від перших сотень до 3-5 км, рідко до 10 км і більше. Виповнені переважно континентальними, морськими і лагунними утвореннями. Відклади в основному не деформовані. В межах Т. зустрічаються прояви соляної тектоніки. Для позначення Т. використовуються терміни грабен, авлакоген або рифт.