ПРОЦЕСИ ПЕГМАТИТОВІ

[від гр. pegmatos – міцний зв’язок] - процеси утворення пегматитів. Виділяють три групи гіпотез щодо пегматитових процесів: 1) Формування пегматитів відбувається із залишкових магматичних розплавів (сформульована О.Є. Ферсманом (1931). 2) Пегматити виникли із звичайних магматичних порід (гранітів, гранітоаплітів) шляхом їх перекристалізації і метасоматичного перетворення (сформульована  А.Н. Заварицьким (1947) і розвинута В.Д. Нікітіним). 3) Пегматити формуються у два етапи. Спочатку із залишкового розплаву утворюються зональні пегматити. На другому етапі під впливом гідротермальних розчинів відбувається перекристалізація і метасоматичне перетворення раніше сформованих пегматитів (Є. Камерон, К. Ландес (США), В.А. Ніколаєв, В.С. Соболєв (Росія). Також існує точка зору, згідно якої пегматити в метаморфічних товщах утворюються в результаті регресивного метаморфізму (вибіркова мобілізація і збірна перекристалізація, іноді з плавленням).