ЛІКВАЦІЯ

Розділ: 
[від лат. liquatio - плавлення, розрідженя] - процес розділення первинно однорідного магматичного розплаву при зниженні його температури на дві (і більше) рідкі фази: важку (збагачену оксидами або сульфідами заліза) і легку (збагачену легкими сполуками і солями). Також значну роль відіграє кристалізаційна диференціація. В результаті утворюються різні за складом породи. Кристалізація супроводжується накопиченням у розплаві кремнезему, лугів і води. Важливу роль при цьому відіграють процеси асиміляції - захоплення і переплавлення порід, в які впроваджується магма.