ГІПОТЕЗА ГЕОЛОГІЧНА

[від гр. hypothesis – передбачення * англ. geological hypothesis] - головний концептуальний інструмент геологічного дослідження: модель будь-якого геологічного об’єкта, що базується на науковому припущенні та сформульована для пояснення і передбачення його змін і станів. Г.Г.  розглядають не тільки умови і механізми походження геологічних об’єктів, а й їх склад, структуру, властивості та взаємодії. Гіпотези можуть стосуватися окремої елементарної ідеї, але іноді вони з’єднуються і взаємодіють з геологічними теоріями в процесі розвитку науки. Значну кількість гіпотез було висунуто для пояснення розвитку земної кори та її об’єктів, а також для пояснення закономірностей геологічного розвитку. Напр.: гіпотеза дрейфу материків, гіпотеза океанізації, гіпотеза гравітаційної диференціації речовини надр Землі.