МІЖНАРОДНА ХРОНОСТРАТИГРАФІЧНА ШКАЛА

[від. гр. chronos – час, лат. stratum – шар, горизонт; гр. grapho – пишу, описую + лат. scala – сходи, драбина] – сучасна шкала, яка синтезує сучасний стан геохронології і стратиграфії породних утворень земної кори. Є офіційним геологічним документом, за якість і актуальність якого відповідає Міжнародна стратиграфічна комісія (ICS).
Сучасний варіант Міжнародної хроностратиграфічної шкали див. за посиланням: http://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2019-05.jpg