ХРОНОСТРАТИГРАФІЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ

[від гр. chronos – час, лат. stratum – шар, гр. grapho – пишу] підрозділ Міжнародної хроностратиграфічної шкали, що є синтезом геохронологічного і стратиграфічного підрозділів. В земній корі це сукупність порід, які сформувались впродовж відповідного інтервалу геологічного часу. Кожен підрозділ має власну назву, пов’язану переважно з назвою стратотипової місцевості. Всі хроностратиграфічні підрозділи об’єднані у єдину систему – Міжнародну хроностратиграфічну шкалу. Ранг і відносна величина підрозділу у хроностратиграфічній ієрархії визначається тривалістю часового інтервалу, який він відображає.