БОРИСЯК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Олексій Олексійович Борисяк (22.07°(03.08). 1872 – 25.02.1944) – видатний український і російський геолог і палеонтолог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік, перший директор Палеонтологічного інституту АН СРСР.
Народився 22 липня (3 серпня за новим стилем) 1872 р. у м.°Ромни Полтавської губернії. Під впливом свого діда, першого професора геології і мінералогії Харківського університету Н.Д.°Борисяка у 1891°р. вступив на природниче відділення Санкт-Петербурзького університету. Пізніше перевівся до Гірничого університету, де його вчителями були професори І.В.°Мушкетов і А.П.°Карпінський.
Завдяки фундаментальній освіті, а також природному таланту і цілеспрямованості О.О. Борисяк став одним із найвідоміших геологів світового рівня, дослідження якого охоплювали широкий діапазон наукових геологічних проблем. Він займався питаннями загальної палеонтології, вивченням юрських молюсків, палеонтології хребетних і особливо ссавців, розробляв вчення про фації, розвивав і поглиблював теорію геосинкліналей. Також продовжував справу свого діда Н.Д. Борисяка, досліджуючи геологічну будову Донецького басейну і Криму. О.О. Борисяк розглядав історію Землі як єдиний закономірний процес розвитку фізико-географічних умов і органічного життя.
Після закінчення інституту працював в Геологічному комітеті (1896-1932). У 1897°р. одержав призначення у Донбас, де молодого вченого активно підтримував професор Л.І.°Лутугін. Результатом 3-річної роботи в Донбасі були ряд наукових статей і фундаментальна робота щодо геологічної будови і палеогеографії Донбасу.
Від 1900°р. впродовж 12 років О.О.°Борисяк проводив геологічне знімання в Криму. У басейні р.°Чорна він вивчав розрізи кам’яного вугілля, досліджував стратиграфію юрських відкладів, відкривав родовища крейди поблизу Балаклави. Вивчав також проблеми магматизму і тектоніки Криму, досліджував зсуви південного узбережжя Криму. Результати досліджень були відображені на 10-верстній карті Криму, яка була складена у 1910 р., а опублікована у 1926 р.
Впродовж 1918-1930 рр. захоплювався геотектонікою, вніс значний вклад у розвиток вчення про геосинкліналі. Опублікував 11 наукових праць за цією проблемою, серед яких відома стаття «Теорія геосинкліналей» (1924). О.О.°Борисяк остаточно розробив положення про розширення платформ шляхом нарощування їх периферії за рахунок геосинкліналей, яка одержала схвалення науковців. Вперше в геологічній літературі ним був показаний незворотній шлях еволюції Землі в процесі її охолодження. Також Борисяк°О.О. першим у світі висловив думку про необхідність виділення третього елементу земної кори – океанічних западин, випередивши майже на десятиріччя інших дослідників.
Борисяка О.О. вважають одним із найвідоміших палеонтологів планети, фундатором наукової школи палеонтології хребетних. Роботи вченого зумовили нове висвітлення історії розвитку життя у третинному періоді – в епоху розквіту ссавців, виділили центри еволюції і шляхи розселення багатьох груп тварин, а також визначили напрямки досліджень багатьох зарубіжних  наукових організацій і вчених. Палеонтолог О.О. Борисяк прагнув рухатись від організму до середовища проживання, а біологічне розуміння викопних органічних залишок вважав основою всіх результатів стратиграфічних досліджень. Остання праця вченого «Проблеми еволюційної палеонтології» (1947) опублікована посмертно.
У 1911-1930 рр. був професором і зав. кафедрою історичної геології Гірничого інституту.
На основі своїх розробок створив підручники «Курс палеонтології», ч. 1 (1905), ч. 2 (1906), ч. З (1919) та «Курс історичної геології» (1922-1935, 4 видання). У 1921-1930 рр. він виконував обов’язки директора Геологічного музею.
У 1930 р. переїжджає в Москву, де організовує і понад 14 років очолює Палеонтологічний інститут АН СРСР. У 1939 р. заснував кафедру палеонтології в Московському університеті, яку очолював до 1942 р.
Був членом президії АН СРСР (1939-1944), головним редактором журналу «Доповіді Академії Наук» (1933-1936) і журналу «Природа» (1931-1935).
В науковому доробку вченого близько 270 праць, серед яких 31 монографія.
Рис.1. Борисяк Олексій Олексійович - видатний геолог і палеонтолог, професор, академік АН СРСР