СИНЦОВ ІВАН ФЕДОРОВИЧ

Іван Федорович Синцов (30.03(11.04).1845 - 06(17).07.1914) - відомий вітчизняний учений-геолог, палеонтолог другої половини XIX - початку XX ст., доктор геології, професор Новоросійського університету (нині Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).
Народився 30 березня (11 квітня) 1845 р. у Могильовській губернії. У 1868 р. закінчив Казанський університет із ступенем кандидата природничих наук. Був залишений при університеті на два роки для підготовки до професорського звання. З 1869 до 1871 р. - приват-доцент геології і палеонтології. Від 1870 р. - зберігач геологічного кабінету. У 1871 р. захистив дисертацію "Мезозойские образования Общего Сырта и некоторых прилежащих пунктов" і одержав ступінь магістра геології і геогнозії.
У цьому ж році перейшов на кафедру геології Новоросійського університету (Одеса) на посаду доцента. У 1872 р. захистив дисертацію "Об юрских и меловых окаменелостях Саратовской губернии» і одержав ступінь доктора геології. У 1973 р. вибраний ординарним професором по кафедрі геології і палеонтології. До 1900 р. Синцов І.Ф. був професором Новоросійського університету, де він не тільки навчав студентів, але й завідував геологічним кабінетом. У 1900 р. вийшов у відставку і був призначений на посаду гідрогеолога при Міністерстві фінансів (Санкт-Петербург).
Наукові праці Синцова І.Ф. присвячені переважно стратиграфії мезозойських і третинних відкладів Поволжжя, Бесарабії і Херсонської губернії. Роботи І.Ф. Синцова цінні описуванням викопних решток, серед яких виділяється монографічний опис морських губок із крейдових відкладів Саратовської губернії. Ним були відкриті куяльницькі товщі, описані численні різновиди зкам'янілостей сарматських, перехідних (меотичних), понтичних, куяльницьких шарів. Вивчав також гідрогеологію Одеси і Кишинева з метою водозабезпечення цих міст. Об'єктом його досліджень були також і зсуви одеського узбережжя.
Серед численних наукових праць вченого виділяються: "Геологический очерк Саратовской губернии"(1870), "Геологические заметки о Симбирской губернии"(1872), "Об юрских и меловых окаменелостях Саратовской губернии"(1872), "Геологический очерк Бессарабской области"(1872), "Описание новых и малоисследованных форм раковин из третичных образований Новороссии"(1875, 1877), "О меловых губках Cаратовской губернии"(1878), "Общая геологическая карта России. Лист 93-ий. Западная часть. Камышин"(1885), "О водоносных слоях Кишинева"(1887),  "Заметки о новых плиоценовых отложениях Южной России"(1888), "Общая геологическая карта России. Лист 92-й. Саратов-Пенза"(1888),    "Гидрогеологическое описание одесского градоначальства"(1894), "Bemerkungen uber einigen Ammoniten des Aptien (1898), "О некоторых развернутых формах аммонитид из верхнего неокома России"(1905), "Untersuhung einiger Ammonitiden aus dem Unteren Gault Mangyschlaks und des Kaukasus"(1907), "Ueber einige Ammoniten aus dem Gault des Mangyschlaks"(1915).
На честь І.В. Синцова названо ряд видів палеогенових, неогенових і раннєкрейдових молюсків.
Рис. 1. Синцов Іван Федорович - відомий вчений-геолог, палеонтолог другої половини XIX - початку XX ст., доктор геології, професор Новоросійського університету