ШЕСТОПАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Вячеслав Михайлович Шестопалов (18.07.1936) - видатний український вчений в галузі гідрогеології, екологічної геології, інженерної геології. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАНУ, іноземний член Американського інституту гідрогеології, заступник директора Інституту геологічних наук, директор Науково-інженерного центру радіогідроекологічних досліджень НАНУ, академік-секретарь Відділення наук про Землю НАНУ.
Народився 18.07.1936 в м. Дніпропетровську. Закінчив геологічний факультет Київського державного університету (1959). З 1959 до 1967 р. працював гідрогеологом, головним гідрогеологом партії у Львівській геологічній експедиції. З 1967 до 1970 р. навчався в аспірантурі Інституті геологічних наук України. Тут він захистив кандидатську й докторську дисертації і залишився працювати на науковій роботі. З 1983 - завідувач відділу гідрогеологічних проблем, керівник Відділення гідрогеології і інженерної геології, з 1984 - заступник директора). У  2004-2015 - академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, з 1991 - директор НІЦ радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень.
Наукова діяльність пов'язана з дослідженням водообміну в гідрогеологічних структурах, формування та ресурсів прісних і мінеральних підземних вод, еволюції підземної гідросфери під впливом антропогенних змін, регіонального гідрогеологічного картування. Розробив систему захисту водних ресурсів від радіонуклідного забруднення, обґрунтував геологічні засади ізоляції радіоактивних відходів у надрах. Особливо вагомий внесок В.М.Шестопалова у вивчення генезису і поширення мінеральних вод. Він відкрив цілу провінцію мінеральних вод типу “Нафтуся”, які характеризуються ефективними лікувальними властивостями, розробив нову класифікацію мінеральних вод та методичні рекомендації щодо їх використання.
Автор понад 360 наукових праць, серед яких 21 монографія, 22 геологічних і гідрогеологічних карт. За збірку наукових праць, яка включає чотирьохтомне видання «Водообмен в гидрогеологических структурах Украины» і «Методика оценки естественных ресурсов подземных вод» у 2004 році став лауреатом Державної премії України.
Див. фото:
http://files.nas.gov.ua/photo/PersonalSite/[email protected]