БОНДАРЧУК ВОЛОДИМИР ГАВРИЛОВИЧ

Володимир Гаврилович Бондарчук (29.07.(11.08).1905 - 27.02.1993) - видатний український геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (від 1941), професор, академік АН УССР (від 1951), ректор (1944-1951) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, заступник Голови Ради Міністрів УРСР (1951-1953), директор Інституту геології АН УРСР (1953-1963), заслужений діяч науки УРСР (від 1970), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1976).
Народився 29.07. (11.08) 1905 у с. Дениші (тепер Житомир. обл.). Закінчив Житомирський інститут народної освіти (1924). У 1944 — 51 — ректор Київського університету, 1951 - 53 - заступник Голови Ради Міністрів УРСР, у 1953 - 63 — директор, 1963 - 86 - завідувач відділу Інституту геологічних наук АН УРСР.

У 1950–1960 рр. вчений стає визнаним лідером геоморфологічних досліджень в Україні. Наукові ідєї в галузі геоморфології знайшли втілення в чисельних працях представників його школи, які складають українську геоморофлогічну школу. Серед них академіки НАН України А.В. Чекунов, І.І. Чебаненко, П.Ф. Гожик, М.Ф. Веклич, члени-кореспонденти НАН України В.Б. Соллогуб, О.М. Маринич та ін.
Бондарчук В.Г. є засновником тектоорогенічного напрямку в геології та вчення про тектоносферу, основним положенням якого є єдність процесу розвитку структур земної кори і рельєфу її поверхні. Центром тектоорогенічних дослід­жень стає створений за ініціативою В.Г. Бондарчука у 1953 р. в Інституті геологічних наук АН УРСР відділ геотектоніки і геоморфології.

В теоретичних розробках та експериментальних працях представників цієї школи висвітлюється суть тектоорогенічного напрямку та підтверджуються основні положення її теорії: про механізм формування континентів Землі, активну роль обертового руху Землі навколо її вісі в процесі геотектогенезу, розломно-блокову будову земної кори та зв’язок із зонами планетарних деформацій рудних і нафтових родовищ.
Наукові праці (понад 120) присвячені регіональній геології, тектоніці, геоморфології, прикладній і теоретичній геології. Автор кількох підручників, в тому числі першого підручника з загальної геології, що вийшов українською мовою

 

Рис. 1. Бондарчук Володимир Гаврилович - видатний український геолог, академік НАН, засновником тектоорогенічного напрямку в геології та вчення про тектоносферу