НОРТГРІППІЙ

[від абревіатури Північногренландського льодового проекту - NorthGRIP * англ. Northgrippian] - скорочена назва нортгріппського віку і нортгріппського ярусу голоцену.