ГІДРОТЕРМАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО

[від гр. hydor – вода, thermos – теплий] - джерело підземних вод з гарячою водою; отвір на поверхні літосфери, з якого виливається підземна гаряча вода. До гідротермальних належать підземні джерела, температура води в яких перевищує +200С. Зосереджені в межах вулканічно активних районах - рифтових зонах серединно-океанічних хребтів, гарячих точках, поблизу діючих вулканів.  На суші до них належать власне геотермальні джерела, гейзери, на океанічному дні - білі і чорні курильники. У чорних курильниках температура розчинів змінюється в межах 320-4000С. При охолодженні з розчинів випадають сульфіди металів (заліза, міді, нікелю), з яких формуються труби чорних курильників; навколо джерел формуються унікальні екосистеми. Сучасні мікробіологічні дослідження засвідчили, що глибоководні гідротермальні джерела — єдине відоме для нас середовище, де могли б виникнути складні органічні молекули з таким же енергетичним механізмом, який є у сучасних клітин. Гідротермальні джерела існують і на інших планетах. 13 квітня 2017 року НАСА оголосила про відкриття гідротермальних джерел на супутнику Сатурна Енцеладі. Є прогнози про існування гідротермальних джерел і на супутнику Юпітера Європі. Див також відео.
Рис. 1. Картограма розподілу гідротермальних джерел на океанічному дні
Рис. 2. Гідротермальне джерело - чорний курильник в рифтовій зоні Східно-Тихоокеанського СОХ. 21 градус пн. широти.