ЛОПОЛІТ

[від гр. lepos – плоске блюдо, чаша] – блюдцеподібне міжпластове інтрузивне тіло розмірами до десятків тисяч кілометрів у поперечнику. Утворюється внаслідок впровадження магми основного та ультраосновного складу в міжпластовий простір, а також просідання підстилаючої товщі під її вагою.
Рис. 1. Лополіт (7) на блок-діаграмі інтрузивних тіл