ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ

[від гр. lithos – камінь, sphaira – куля] – див. плити літосферні.