ЛІТОСФЕРНИХ ПЛИТ МЕЖІ

[від гр. lithos – камінь, sphaira – куля] – див. межі літосферних плит.