ЛІТОРАЛЬНА ЗОНА

[від лат. litoralis – прибережний] – прибережна (припливно-відпливна) частина морського дна, розміщена між рівнем во-ди під час найнижчого відпливу та рівнем води під час найвищого припливу. Періодичність осушування – 12 год 26,4 хв. Ширина звичайно менше 1 км, але може досягати 10-15 км. Характеризується постійним рухом води, різкими змінами її температури і солоності, інтенсивністю освітлення, заселеністю значною кількістю рослин і тварин. Літоральні відклади різноманітні: валуни, галька, гравій, пісок, мули, скупчення черепашок та ін.
Рис. 1. Зони і області океану