ЛІТОРАЛЬ

[від лат. litoralis – прибережний] – скорочена назва літоральної зони.