ЛІТОЛОГО-ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ

[від гр. lithos – камінь, logos – вчення, наука + palaios – давній, geographia – географія] – різновид геологічних карт, які показують розповсюдження та склад відкладів фаціальних комплексів, що характерні для відповідних стратиграфічних горизонтів того чи іншого геологічного часу. На картах кольором показують палеогеографічні умови, штрихами – літологічний склад відкладів, потужність відкладів - суцільними лініями (ізопахітами), напрямок знесення уламкового матеріалу і течій - лініями руху (стрілками). Літолого-палеогеографічні карти відображають розподіл суші і моря впродовж тієї чи іншої епохи, особливості рельєфу, положення долин палеорік, розподіл областей осадконакопичення, кліматичну зональність, а також інші особливості фізико-географічних умов.