ЛІТОГЕНЕЗ

Розділ: 
[від гр. lithos – камінь, genesis – походження] – сукупність процесів формування і наступних змін (до метаморфізму) осадових гірських порід. Головними факторами є тектонічні рухи і клімат. Поділяється на декілька стадій: вивітрювання первинних порід, денудація і транспортування уламків (гіпергенез), відкладення уламків і формування осадку (седиментогенез), перетворення осадку в осадову породу (діагенез), подальші зміни порід при заглибленні під впливом зростання температури і тиску, а також розчинів і газів (катагенез). Розрізняють льодовий, гумідний, аридний й вулканогенно-осадовий типи Л. Перші три залежать від клімату і тому розповсюджені на поверхні Землі зонально. Вулканогенно-осадовий тип Л. поширений в тектонічно активних областях. З Л. пов’язано формування багатьох корисних копалин, зокрема нафти, вугілля, залізних і марганцевих руд, бокситів, фосфоритів та ін.