ЛІТИФІКАЦІЯ

[від гр. lithos – камінь; лат. fixus – твердий, міцний] – 1. Процес перетворення пухких осадків у тверді осадові породи. Супроводжується видаленням води, кристалізацією колоїдів та хімічно (біохімічно) осаджених речовин, а також зміною мінерального складу як компонентів осадку, так і цементу породи, що формується. Див. також діагенез, літогенез. 2. Процес заміщення органічних речовин тварин і рослин мінеральними речовинами, в результаті чого ці залишки перетворюються у скам’янілості.