ЛІНІЯ ПРОСТЯГАННЯ

Один із елементів залягання пластів (шарів) - умовна лінія перетину площини покрівлі чи підошви пласта з горизонтальною площиною. Визначається за допомогою гірничого компаса. Див. також елементи залягання пласта.
Рис. 1. Схема елементів залягання пласта: a-а лінія простягання; б-б - лінія падіння; б-в - проекція лінії падіння на горизонтальну площину; α - кут падіння