ЛІНІЯ ПАДІННЯ

Один із елементів залягання пластів (шарів) - умовна лінія на площині покрівлі чи підошви пласта, яка вказує напрям його максимального нахилу або падіння. Л.П. завжди перпендикулярна до лінії простягання. Визначається за допомогою гірничого компаса.
Рис. 1. Схема елементів залягання пласта: а-а - лінія простягання; б-б - лінія падіння; б-в - проекція лінії падіння на горизонтальну площину; α - кут падіння