ЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ

Узагальнююче поняття для розривних тектонічних структур земної кори, які мають форму ліній і виділяються при дешифруванні аерокосмічних знімків. Розділяються: 1) за довжиною на трансконтинентальні, трансрегіональні, регіональні, локальні; 2) за глибиною проникнення в земну кору – глибинні, глибокого закладення, неглибокого закладення; 3) за місцем і роллю у формуванні блокової структури – граничні, січні, внутрішньоблокові та ін. До Л.С. належать також лінеаменти. Вивчення Л.С. сприяє вирішенню задач виявлення родовищ корисних копалин, оцінки інженерно-геологічних умов, сейсмічного районування території тощо.