ЛІНЕАМЕНТ

[від лат. lineamentum – лінія, риска] – лінійно зорієнтований елемент структури і рельєфу земної кори, довжина якого перевищує ширину в багато разів. Є відображенням на поверхні глибинних розломів. Встановлюється переважно аерокосмічними методами за геологічними межами, ланцюгами розривів, інтрузій, випрямленими долинами, хребтами та ін. Наприклад, лінія Карпінського на пд. сході Східноєвропейської платформи.
Рис. 1. Сан-Андреас (Пн. Америка) - приклад лінеаменту