ЛІКВАЦІЯ

[від лат. liquatio – розрідження] – 1. Широке розуміння – процес розділення розчину на дві і більше незмішувані рідкі фази. 2. Вузьке розуміння – процес магматичної диференціації при зниженні температури, в результаті якого відбувається розділення магми на дві і більше рідкі фази. В подальшому вони можуть остаточно відділитися одна від одної й автономно кристалізуватись, утворюючи магматичні гірські породи лікваційного походження.