ЛИПКІСТЬ

Здатність глинистих порід (грунтів) прилипати до матеріалів, інструментів, обладнання. Залежить від вмісту вологи, матеріалу та конфігурації поверхні прилипання. Визначення величини липкості зводиться до виміру зусилля, яке необхідне для відривання від породи (грунту) предмета, що прилип до його поверхні. Показниками липкості є вологість початкового прилипання, вологість максимального прилипання й максимальне значення липкості. Максимальна Л. спостерігається при вологості вище нижньої межі пластичності. Вивчення липкості має практичне значення при розробці корисних копалин відкритим способом, при шляховому будівництві тощо.