ЛЕСОВИДНІ ПОРОДИ

[від нім. Loss – пухкий] – див. породи лесовидні.