КСЕНОЛІТ

Розділ: 
[від гр. xenos – чужий, сторонній; lithos – камінь] – уламок сторонньої породи в магматичній породі, що відрізняється від неї за мінеральним складом. Формується за рахунок захоплення уламку породи магмою. Розміри ксенолітів: від окремих кристалів і їх уламків, що розрізняються тільки під мікроскопом (ксенокристали) до декількох десятків і сотень метрів. Ксеноліти мають важливе значення для вивчення глибинного складу Землі. Так, лужні базальти вміщують ксеноліти порід мантії, що підняті з глибин 60-80 км. Особливу цінність мають ксеноліти кімберлітів, які є найбільш глибокими відомими породами (100-200 км).
Рис. 1. Ксеноліт габро в граніті
Рис. 2. Ксеноліт в граніті. Штат Каліфорнія, США
Рис. 3. Ксеноліт вивітрелого (коричневий колір) перидотиту в нефеліновій лаві. Німеччина