КРІОЛІТОГЕНЕЗ

[від гр. кrios – холод, лід; lithos – камінь, genesis – походження] – сукупність теплофізичних, фізико-механічних та фізико-хімічних процесів, які відбуваються в мерзлих гірських породах у межах кріолітозони. До таких процесів належать кріогенне вивітрювання, утворення вторинного льоду, пластичні деформації, спучування порід, кріогенна міграція вологи, соліфлюкція, десерпція та ін.