КРІОГЕНІЙ

[від гр. кrios – лід, genesis – походження] – скорочена назва кріогенійського періоду неопротерозойської ери і кріогенійської системи неопротерозойської ератеми Міжнародної стратиграфічної (геохронологічної) шкали.