КРИСТАЛОБЛАСТОВА СТРУКТУРА

Розділ: 

[від гр. blastos – паросток + лат. structura – будова] – див. структура кристалобластова.