КРИСТАЛОБЛАСТИ

Розділ: 
[від гр. krystallos – прозорий лід + blastos – паросток] – загальна назва зерен мінералів у метаморфічних породах, які утворюють повнокристалічні структури. Виникають у результаті перекристалізації.