КРИСТАЛІЧНІ СЛАНЦІ

Розділ: 
[від гр. krystallos – прозорий лід] – метаморфічні гірські породи, що мають кристалічну будову і характеризуються сланцюватою або смугастою текстурою. Утворюються в умовах середнього ступеня метаморфізму (амфіболітова фація). За мінеральним складом поділяються на амфіболові, слюдяні, талькові та ін.